Home / Tiến độ thi công dự án / Saigonres Plaza / Cập nhật tiến độ thi công Saigonres Plaza tháng 7 và 9

Cập nhật tiến độ thi công Saigonres Plaza tháng 7 và 9

Tháng 09/2015 – Block A đã xây xong tầng 1 và chuẩn bị lên tầng 2saigonres-block-a-xong-san-tang-1-dang-ghep-cot-pha-do-san-tang-2

Tháng 07/2015 – Block B đã xây xong tầng 1 và chuẩn bị lên tầng 2saigonres-block-b-xong-san-tang-1-dang-ghep-cot-pha-do-san-tang-2

Tham khảo thêm: Căn hộ Luxcity Quận 7