Home / Tiến độ thi công dự án / Saigonres Plaza / Cập nhật tiến độ thi công Saigonres Plaza tháng 10/2015

Cập nhật tiến độ thi công Saigonres Plaza tháng 10/2015

Tiến độ thi công Saigonres Plaza tháng 10:

Block A: Đã thi công đến sàn 3 và chuẩn bị lên sàn 4

Block B: Đã thi công đến sàn 5
12200473_786841751441944_2027086057_n_1446609851

12209439_786841594775293_821841046_o_1446609843