Home / Tiến độ thi công dự án / Sunview Town / Cập nhất tiến độ thị công Sunview Town ngày 19-08

Cập nhất tiến độ thị công Sunview Town ngày 19-08

sunview-town-block-ruby-ban-giao-khach-hang

sunview-town-block-ruby-ban-giao-khach-hang-1

sunview-town-block-ruby-ban-giao-khach-hang-2

sunview-town-block-ruby-ban-giao-khach-hang-3
Đang bàn gia Block Ruby cho cư dân Sunview Town
sunview-town-block-ruby-ban-giao-khach-hang-4
Block Saphire đang hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao cho
sunview-town-block-ruby-ban-giao-khach-hang-5
Block Pearl đã hoàn thiện
sunview-town-block-ruby-ban-giao-khach-hang-6
Block Diamond đã đổ bê tông đến tầng 12a

=> Xem thêm: Căn hộ vay gói 30000 tỷ của Đất Xanh