Home / Tag Archives: chủ đầu tư lancaster lincoln

Tag Archives: chủ đầu tư lancaster lincoln

Chủ đầu tư Lancaster Lincoln là ai, đã triển khai dự án nào rồi?

Tập đoàn Trung Thủy được thành lập vào những năm 1987, đến nay người sáng lập tập đoàn vẫn còn giữ cương vị Chủ tịch HĐQT và cố vấn cho Giám Đốc Điều Hành. Tập đoàn từng bước chuyển mình để trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, minh chứng thông qua các dự ...

Read More »