Home / Tiến độ thi công dự án / Sunview Town / Tiến độ thi công dự án Sunview Town tháng 05/2015

Tiến độ thi công dự án Sunview Town tháng 05/2015

tien-do-thi-cong-sunview-town-thang-5

tien-do-thi-cong-sunview-town-block-ruby-2
Block Ruby chuẩn bị bàn giao nhà vào tháng 06/2015
tien-do-thi-cong-sunview-town-block-ruby-1
Sunview Town – Block Ruby chuẩn bị bàn giao nhà vào tháng 06/2015
tien-do-thi-cong-sunview-town-block-ruby
Block Ruby chuẩn bị bàn giao nhà vào tháng 06/2015 – Căn hộ Sunview Town
tien-do-thi-cong-sunview-town-block-shapphire
Block Shapphire đang dần hoàn thiện – Sunview Town
tien-do-thi-cong-sunview-town-block-pear
Block Pear đã đổ bê tông đến sàn 12 – Sunview Town
tien-do-thi-cong-sunview-town-block-diamond
Block diamond đang đổ bê tông sàn 4 – Căn hộ Sunview Town

=> Xem thêm: Dự án vay 30000 tỷ Đất Xanh